Kiribati leaders to sign pledges on climate action…

Leaders at all levels of Kiribati society have been invited to publicly sign two pledges on climate action and fighting corruption at an event in Tarawa today. The Kiribati capital and most populated area, South…

Five Kiribati nationals honored for their service to…

KIRIBATI, Tarawa, Thursday, 12 July 2018 - Five Kiribati nationals were given distinguished and excellent awards by the Kiribati government during the 39th independence anniversary today in Bairiki, Tarawa. They are former Kiribati academic and…

Te anga meetera ni bongin te inaomata n…

Temanna n te ririki aio are e na tauraoi ni butimaea te metera are Ana Kamoamoa Kiribati (AKK) ke The Kiribati National Order. Ana Kamoamoa Kiribati ke te The Kiribati National Order Te metera ae…

Ana marooro Beretitenti Taneti Maamau n te bong…

KIRIBATI, BAIRIKI, Kaabong, 12 Turai 2018 - Nakoia kaain Kiribati ni kabane mai Makin nako Arorae n ikotaki ma Banaba, te Aono n Raina ma Rawaki ao n taabo nako ake kam mena iai Unimwane, Unaine,…

Waaki aia kakae bureitiman iaon maten te ataei…

NUTIRAN, AOKIRAN, Kauabong, 10 Turai, 2018 - A tia ni waakina aia kakae bureitiman iaon maten te ataeinaine ae 17 ana ririki iaon Auckland. E taku te detective inspector ae Tofilau Faa Vaaelua bwa e waaki…

Kiribati government points out weaknesses of Anote Ark…

 THE GOVERNMENT of the Republic of Kiribati has strongly condemned the Anote’s Ark documentary film being broadcast and shown around the world saying it does not follow ethical and professional standards. While this Government fully…

Ana Ake Anote e karika te aki kukurei…

NUTIRAN, Aokiran, 6 Turai 2018 - E a tia te Tautaeka ni Kiribati n rangi n kabuakaka te birim ae ana Ake Anote are e kaotiotaki ngkai n aban te aonnaba n taekinna bwa e…