Ana marooro Beretitenti Taneti Maamau n te bong…

KIRIBATI, BAIRIKI, Kaabong, 12 Turai 2018 - Nakoia kaain Kiribati ni kabane mai Makin nako Arorae n ikotaki ma Banaba, te Aono n Raina ma Rawaki ao n taabo nako ake kam mena iai Unimwane, Unaine,…

Waaki aia kakae bureitiman iaon maten te ataei…

NUTIRAN, AOKIRAN, Kauabong, 10 Turai, 2018 - A tia ni waakina aia kakae bureitiman iaon maten te ataeinaine ae 17 ana ririki iaon Auckland. E taku te detective inspector ae Tofilau Faa Vaaelua bwa e waaki…

Kiribati government points out weaknesses of Anote Ark…

 THE GOVERNMENT of the Republic of Kiribati has strongly condemned the Anote’s Ark documentary film being broadcast and shown around the world saying it does not follow ethical and professional standards. While this Government fully…

Ana Ake Anote e karika te aki kukurei…

NUTIRAN, Aokiran, 6 Turai 2018 - E a tia te Tautaeka ni Kiribati n rangi n kabuakaka te birim ae ana Ake Anote are e kaotiotaki ngkai n aban te aonnaba n taekinna bwa e…

E teimatoa ni boutoka ana birim ae ana…

NUTIRAN, AOKIRAN - Kanimabong, 5 Turai 2018 -Te Beretitenti ni kawai ae Anote Tong e taekinna nakon Rerion Nutiran bwa te birim ae ana Ake Anote are e kaota ana kangaanga n Kiribati n te…

Ana aobiti ae boou tauan kanoan boong i…

E a uki ana aobiti ae boou te Met ke tauan kanoan boong iaon Kiritimati. Katean te aobiti ae boou aio e bon nooraki riaina irouia botakin Aban Eurobe  (te EU) ma te Tautaeka ni…

Kiribati boxers tell the world about their preparations…

AUSTRALIA - GOLD COAST - Even Anthony Joshua would struggle to beat the world's best faced with the hardships confronting Kiribati's Commonwealth Games boxers. While Britain's undefeated heavyweight world champion counts the millions from Saturday's win over…